نشست خبری رئیس شورای شهر به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد .

نشست حضوری چی بود که حالا نشست غیرحضوری باشه! اونم به این شکل که خبرنگاران شب قبل سوالاتشو میفرستن چون خودشونم میدونن ارتباط برقرار نمیشه.