۹ هزار ليتر سوخت قاچاق در مرزهای خراسان رضوی کشف شد

ممنون از دوستان عزیز که بهانه افزایش قیمت سوخت رو برای جلوگیری از قاچاق گذاشتن ولی میبینیم مثل بنز قاچاق ادامه داره