روزانه ۲۰۰ لیتر شیر الاغ در مشهد تولید می‌شود

مرزهای تولید و اشتغال رو جابه‌جا کردیم اونم با شیر الاغ!