پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی قیمت مسکن در مشهد

چیشد که به گرونی عادت کردیم؟ الان تکلیف مستاجرین چیه؟