تعویض پلاک بعد تعطیلی ۴۰ روزه، از مردم درخواست تمدید وکالت دارد!

پول تعطیل بودن شمارو هم مردم باید بدن؟