پیامک سازمان آب برای پرداخت قبوض

من نمیدونم مردم چرا نسبت به این پیامک‌ها گارد میگیرن؟ بابا یک میلیون تومن وام گرفتین، سریع قبضاتونو بدین، اجاره بدین، خرید خونه رو انجام بدین! فقط بلدین نقد کنین