آغاز به کار مجتمع‌های تجاری مشهد

دوستان دولتی همه جارو باز کردن، میشه بگن چرا فقط حرم بسته مونده؟