17 کشته و زخمی در محورهای خراسان رضوی طی 12 ساعت گذشته

آمار تلفات تصادفات از آمار کرونا هم بیشتره! خودمون به خودمون رحم کنیم.