صادرات 1 میلیارد و 800 میلیون دلار کالا از استان در سال 98

چقدر خوب که صادرات استان بالاست اما چرا تغییری تو اقتصاد استان ایجاد نمیشه! به هر حال چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.