دانشجویان مبتلا به کرونا مجاز به حذف ‌ترم شدند

از فردا موج دوم شیوع بین دانشجوها شروع میشه، کرونا یا شهریه؟ مسأله اینست!