مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان خراسان رضوی:
قیمت مرغ بسیار ارزان و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، در ماه مبارک رمضان نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت

البته تو این شرایط اقتصادی خیلی هم ارزان نیس! حالا خدا کنه واقعا تو ماه رمضون افزایش قیمت نداشته باشیم