شهردار مشهد: اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی برای فعالیت در حمل‌ونقل همگانی شهر، در راه است

اگر شعار نباشه و عملی بشه خیلی خووبه