مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی: در سال ۹۹ ساخت انبار با ظرفیت ۲ هزار تن در دستور کار شبکه تعاون روستایی قرار دارد

شما لطفا در مورد وضعیت تعاونی روستایی‌ها تو سال‌های گذشته توضیح بدین بعد به فکر انبار سال بعد باشید