مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی:زوج‌های آلونک‌نشین حاشیه مشهد خانه‌دار می‌شوند

چه کار خوبی! فقط کاش این خونه‌ها برای زوج‌ها ساخته بشه نه بچه‌هاشون