کرونا ۲۸ هزار نفر را در خراسان‌رضوی بیکار کرد!

حالا بعضیا هی ژست حق به جانب میگیرن و در حالی که تو ویلاهای شمال دارن از ویو دریا لذت میبرن داد میزنن درخانه بمانیم