مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی:جبران خسارات نباید از جیب مردم باشد

اون که بله ولی نکته اینجاست که شما این خسارت رو جبران می‌کنید یا فقط صاحبان مهدکودک‌ها متضرر میشن