کارکنان جایگاه‌های سوخت به کرونا مبتلا نشده‌اند!

با توجه به خطرناک بودن این محیط باید یه تشکر از همه کارکنان جایگاه‌های سوخت بابت رعایت بهداشت و انجام خدمت به مردم داشته باشیم.