راه‌اندازی ۱۵۰ ایستگاه دوچرخه با ۲ هزار دوچرخه اشتراکی طی دو ماه آینده

خب ظاهرا بالاخره تکلیف دوچرخه‌های شهری مشخص شد. البته با کلی ضرر و از دست دادن وقت که امیدواریم تکرار نشه.