استاندار: فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار را در سال «جهش تولید» تسهیل می‌کنیم

هر سال قراره این فرآیند و بوروکراسی اداری حذف بشه البته!