حقوق نمایندگان مجلس در سال ۹۹، ۱۵درصد افزایش پیدا می‎کند.

حقوق کارگرا ۲۱٪ اضافه شد نمایندگان ۱۵٪ ! باز یه عده میان میگن ما عدالت نداریم.