معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: منتظر کاهش قیمت برنج باشید

آره منتظریم قیمت دو برابر بشه و بعد یکم ارزان بشه! اصلا کار ما انتظاره، انتظار برای یک روز خوب