۱۳۷۱ مبتلا و ۲۹۹ فوتی بر اثر کرونا در مشهد

درسته شنبه از راه رسیده ولی هنوز شرایط عادی نشده، تا جایی که امکانش هست درخانه بمانیم