تعطیلی مجتمع‌های تجاری مشهد ادامه دارد

یه فکری هم به حال کاسب‌هایی که تو این مجتمع‌ها باید اجاره بدن بکنین