استاندار خراسان رضوی: وضعیت خراسان رضوی همچنان قرمز است

اونایی که مشهد هستن میگن وضع خوب نیست و اونایی که تهران هستن اصرار دارن مشهد وضعیت سفید داره! زیبا نیست؟