مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان معرفی شد

همه ادعای جوانگرایی دارن ولی از انتصاب‌ها میشه فهمید کیا به وعده جوانگرایی عمل میکنن