رئیس سازمان صمت خراسان رضوی:عدم تعدیل نیروی انسانی شرط حمایت از واحدهای متضرر از کرونا

اول وعده میدین، بعد شرط میزارین آخرش فراموش میکنین