۷۲ تن گوشت غیر بهداشتی در خراسان رضوی ضبط شد

احیانا قرار نبوده با این گوشت‌ها غیربهداشتی بازار رو تنظیم کنین که ؟