دبیر کارگروه مراقبت ودرمان کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد:موج دوم آمارهای نگران‌کننده‌تر کرونایی در راه است

همین که دیروز بیش از ۲ هزار مبتلا جدید داشتیم ولی هنوز وارد موج دوم نشدیم خودش ترسناکه