رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد: آمار‌ها نشان می‌دهد ما متاسفانه از پیک کرونا عبور نکرده‌ایم

ولی قراره از شنبه همه چیز به حالت عادی برگرده!