آغاز فعالیت مجدد ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد

نکنه کرونا تموم شده نمیخوان بگن که ما ذوق مرگ نشیم