تردد بین استانی در شبانه‌روز گذشته ۱۵ درصد افزایش یافت.

خب وقتی یکی میگه تعطیل یکی میگه نه معلومه اینطوری میشه، یا منع رفت و آمد بذارین یا منتظر افزایش آمارمبتلایان باشین