آیت‌الله علم‌الهدی: جوانان نسبت به جامعه احساس مسئولیت کنند

آخه حاج‌اقا هر وقت جوانان احساس تکلیف کردند بزرگ‌ترها احساس خطر کردن