معاون استاندار: بیش از ۳ میلیون ماسک در خراسان‌رضوی توزیع شد

اول میشه بفرمایین تکلیف اون ماسک‌های مصادره شده چیشد بالاخره؟ چون هم‌چنان کمبود احساس میشه