تعطیلی صنوف غیرضروری مشهد تا اطلاع ثانوی

تعطیلی صنوف در چنین شرایطی خیلی خوبه ولی ای کاش فکری به حال امرار معاش مردم بکنیم