کشف بیش از ۱۲۳ کیلوگرم موادمخدر در مرز‌های خراسان رضوی

اینقدر که موادمخدر وارد استان میشه توده هوای بارشی وارد نمیشه!