آماده‌باش شهرداری مشهد در پی بارش‌های پیش‌رو

شما چه آماده باشین چه نباشین ما کلی دردسر و آبگرفتی داریم! در واقع با این جمله بیشتر مردم خودشون رو آماده میکنن!