نماینده مجلس: می‌گویند در خراسان ۴۰۰ نفر بر اثر بیماری حاد تنفسی و ۵۰ نفر بر اثر کرونا کشته شده‌اند!

جالبه که این بیماری حادتنفسی قبلا وجود نداشته! یا اگر هم بوده اصلا کشته نداشته ولی حالا در کنار کرونا قرار می‌گیره! البته ما نگران نماینده‌هامون هم بودیم که خوب شد اعلام سلامت کردند