گندزدایی نقاط آلوده و فضاهای عمومی شهر به صورت شبانه روزی در حال انجام است

ما همیشه پاکیزگی شهر رو مدیون پاکبانان عزیز بودیم، فداکاری امروزشون رو هم هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنیم