۲۹ صنف متخلف در مشهد پلمب شد

لطفا کمی نظارت رو بیشتر کنین! تو هر منطقه حداقل ۵۰ تا مغازه با کاربری غیرضروری پیدا میشه که فعالن، چه‌جوری تا الان ۲۹ تا پیدا کردین؟