تعطیلی بوستان‌های شهر مشهد تا اطلاع ثانوی

البته پارک‌های مشهد چندین روزه که بسته است! احتمالا آقای رئیس جمهور از مدیران مشهدی الگوبرداری کردن یا خیلی دیر خودشون متوجه شدن