رییس جمهور: کاهش آمار حضور مردم در مشهد بیانگر همکاری و عمل آنها به توصیه‌های بهداشتی است

البته شما اگر دستورات بهترین استاندار دولتتون رو وتو نمی‌کردین الان آمار ها خیلی کمتر بود