سفر به خراسان رضوی همچنان ادامه دارد

نکنه مشهد غیر از حرم امام رضا جای دیگه‌ای داره که مردم هم‌چنان دارن میان!