بارندگی در خراسان رضوی به راه‌ها و تاسیسات شهری خسارت وارد کرد

تو این وضعیت کرونا زیرساخت های استانمون رو کجای دلمون بزاریم که یک بارون کلا میشورشون و میبره !