آمار ضد و نقیض مسافرین ورودی به مشهد؛ هزار و دویست نفر یا یک میلیون و دویست هزار نفر!

ظاهرا دوستان مدیر نمرات ریاضیشون خیلی خوب نبوده! الان ما آمار هزار و دویست نفر ورودی به مشهد رو باور کنیم یا واقعیت رو؟!