از روز سه شنبه ادارات مشهد دایر است

حمل‌ونقل عمومی تعطیله بعد ادارات بازه؟ بنزینم لیتری سه تومن! الان کارمند باید چه کنه دقیقا؟!