مجروحیت ۵نفر بر اثر انفجار ترقه در مشهد

اینهایی که تو این وضعیت کرونا و مشکلات مردم، جان همه رو به خطر میندازن دقیقا فازشون چیه؟