هجوم عده‌ای از مردم برای باز کردن درب‌های حرم مطهر رضوی

جاهل موجب مرگ زندگان و بدبختی است، فرقه‌های کاتولیک‌تر از پاپ که میگن همینان!