معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور: خودداری از تعطیلی متروها، اتوبوسرانی‌ها و پایانه‌های مسافربری

شما که میخواین تصمیم آخر رو خودتون بگیرین دیگه چرا به شوراها اختیارات میدین؟