اجاره بهای اماکن تجاری وابسته به آستان قدس تا پایان فروردین ماه بخشیده شد

کار خوب آستان قدس رضوی! کاش بقیه صاحبین املاک هم این یکی دوماه رو کمی مراعات کنن