تمام بیماران کرونایی کشور مهمان سفره رضوی می‌شوند

یه تشکر هم از مسئولین آستان قدس داشته باشیم بابت این کار زیبا